Quạt trần Royal Organic không đèn – 5 cánh màu vân gỗ cao cấp

Made in Taiwan

Số cánh: 5 cánh gỗ

Đường kính: 1320mm

Màu thân: Đồng/ Nâu

Động cơ: Aluminum 188×15

Bao gồm điều khiển Royal Home